صفحه ورود

لطفاً نظرات وپيشنهادات خود را درباره صفحه مسير ياب خطوط به شماره پيامك 30004247 و يا به آدرس پست الكترونيكي

 info @bus.tehran.ir ارسال فرماييد با تشكر .

Welcome to official website of United Bus Company of Tehran(UBCT) ورود به سایت نظرات خود را در لرتباط با این سرویس به شماره 30004247 پیامک و یا به آدرس info@bus.tehran.irرسال فرمایید تماس با ما برای ورود به این قسمت باید شناسه ثبت خبر داشته باشید  originalAttribute= English Turkish Chinese(Simplified) French German Italian Japanese Korean Russian Arabic Portuguese Spanish لوگوی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه