جستجو

مدیرعامل


پیمان سنندجی

خدمات

  

 

 

تبلیغات فرهنگی

     

اخبار شرکت

image
1397/8/26 13:18:0
پیمان سنندجی مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران در خصوص سهم اتوبوسهای درون شهری در آلودگی هوا اظهار کر...
image
1397/8/23 11:21:36
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران از ستاد مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی بازدید نمود.
image
1397/8/15 12:13:14
تمهیدات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جهت خدمت رسانی ویژه به تماشاگران مسابقه فوتبال بین تيم هاي  پرسپ...