جستجو

مدیر سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران

امیر عمورمضان زاده

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس با سامانه تندرو 2
نشانی : میدان بسیج ، ابتدای بزرگراه امام رضا (ع) ، خیابان شرکت واحد ، سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران

تلفن : 33865768

تلفن روابط عمومی : 33969050

اشیاء پیدا شده : 33483131

فاکس :  33482922