جستجو

مدیر سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی تهران

حامد صادق مقدسی

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس با سامانه تندرو 3نشانی : ميدان رسالت ، خ هنگام ، جنب ساختمان اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تهران ،سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی تهران

تلفن : 77195474

روابط عمومی :  77190309

نمابر :  77448040