جستجوکسب تندیس ارابه طلایی (GOLDEN CHARIOT) از کشور روسیه به عنوان پیشرو در بخش حمل و نل مسافران درون شهری از اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی در سال 2012میلادی

جایزه بهترین مدل کسب و کار از اتحادیه بین الملل حمل و نقل عمومی از اتحادیه UITP در سال 2013

انتخاب بعنوان عضو هیات مدیره و کسب کرسی در اتحادیه حمل و نقل ( حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ) از سال 2018-2016

عضویت اتوبوسرانی تهران در اتحادیه UITP

سیستم مدیریت HSE

سیستم مدیریت پیگیری شکایات مشتریان (ISO 10002)

سیستم مدیریت اندازه گیری میزان رضایت مشتریان (ISO 10004)

سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001)