جستجو

مدیر کل بازرسی اتوبوسرانی تهران

رضا زارعی

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس اداره کل بازرسی
نشانی : میدان رسالت ، خیابان هنگام ، نرسیده به میدان الغدیر ، ساختمان شماره 2 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، طبقه 3 ، مدیریت بازرسی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

شماره تماس: (021) 77447108

شماره نمابر (فکس) : (021) 77195663

انتقادات و پیشنهادات : 1888