شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) تسلیت باد.
جستجو

نشانی : میدان رسالت ، خیابان هنگام ، نرسیده به میدان الغدیر ، ساختمان شماره 2 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، طبقه 3 ، مدیریت بازرسی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

انتقادات و پیشنهادات: 1888

تلفن : 77194261

فاکس : 77195662

آدرس ایمیل:  bus@tehran.ir