جستجو

مدیر سامانه تندرو 5 اتوبوسرانی تهران

سامان چهرازی

 اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس با سامانه تندرو 5
نشانی : بلوار آیت الله کاشانی، بعد از مسجد نظام مافی، خیابان شهید بهمنی نژاد ، سامانه تندرو 5 اتوبوسرانی تهران

تلفن : 44403532

تلفن روابط عمومی: 44456061

نمابر :  44433841