جستجو

مدیرعامل


پیمان سنندجی

خدمات

  

 

 

تبلیغات فرهنگی

     

اخبار شرکت

image
1397/8/23 11:21:36
معاون منابع انسانی شهرداری تهران از ستاد مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی بازدید کرد.
image
1397/8/15 12:13:14
تمهیدات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جهت خدمت رسانی ویژه به تماشاگران مسابقه فوتبال بین تيم هاي  پرسپ...
image
1397/8/14 17:8:12
با فرارسیدن فصل زمستان و بارش های برف و باران، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تمهیدات ویژه ای را به من...
image
1397/8/10 9:34:5
خدمت رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت  برگزاري مراسم 13 آبان