جستجو

مدیر سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران


حسین اسکندری

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس با سامانه تندرو 6
نشانی : شهر ری، اول جاده ورامین ، سه راه تقی آباد ، اول جاده امین آباد (سمت چپ)، سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران

تلفن :  33400967 
روابط عمومی : 33418262
اشیا پیدا شده :  33418262 
فاکس :  33409299