جستجو

معرفی مسئولین

معاونت اجرایی
 • نام و نام خانوادگی:پيمان جلالي زاده
 • تحصیلات:لیسانس مهندسی عمران- فوق لیسانس MBA
 • تلفن مستقیم: 77445900
 • آدرس پست الکترونیک:
 • سوابق اجرایی:
  • مديرعامل سازمان خدمات موتوري
  • معاون خدمات شهري
  • رئيس هيئت مديره: سازمان بازيافت،آتشنشاني،آرامستانها،سازمان عمران
  • مدير منطقه 3 اتوبوسراني تهران
  • مدير سازمان نظارت بر بخش خصوصي شرکت واحد
  • مدير منطقه 9 اتوبوسراني تهران
  • معاون برنامه ريزي و توسعه شهري شرکت واحد
  • معاون بهره برداری شرکت واحد
معاونت بهره برداری
 • نام و نام خانوادگی:بهروز نوروزي
 • تحصیلات:كارشناس ارشد مديريت شهري
 • تلفن مستقیم: 77198424- 77446185
 • آدرس پست الکترونیک:
 • سوابق اجرایی:
  • معاون مدير كل معاونت بهره برداري شركت واحد اتوبوسراني
  • مدير نظارت بر شركت هاي خصوصي سازمان تاكسيراني
  • مدير كل نظارت بر شركت هاي خصوصي شركت واحد اتوبوسراني
  • در حال معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی
معاونت منابع انسانی
 • نام و نام خانوادگی:ناصر صادقی پیروز
 • تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران
 • تلفن مستقیم:77440851
 • آدرس پست الکترونیک:
 • سوابق اجرایی:
  • کارشناس کارگزینی صنایع شیمیایی پارچین
  • ‌مدیر و معاون در قسمتهای مختلف عقیدتی سیاسی صنایع شیمیایی صنایع دفاع
  • معاون روابط عمومی و تبلیغات منطقه پارچین صنایع دفاع
  • ‌مدیر کارگزینی صنایع شیمیایی صنایع دفاع
  • معاون روابط عمومی و تبلیغات منطقه پارچین و جانشین آموزشگاه شهید هاشمی نژاد صنایع دفاع
  • معاون منابع انسانی صنایع شیمیایی و گروه شیمیایی صنایع دفاع
  • معاون منابع انسانی گروه صنایع دریایی صنایع دفاع
  • معاون منابع انسانی بیمارستان شهید چمران
  • جانشین معاونت منابع انسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
  • معاون منابع انسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

شرح وظایف معاونت منابع انسانی:

 • برعهده داشتن امور مربوط به برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت اجرایی بر فعالیتهای معاونت
 • هماهنگی در اجرای خدمات اداری، قوانین، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات
 • پیش‌بینی و اقدام لازم جهت استخدام و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدها
 • معرفي كاركنان جديدالاستخدام به مبادي ذيربط جهت آموزشهاي بدو خدمت و نظارت بر اجراي آموزشهاي تخصصي برنامه اي و حين خدمت كاركنان
 • همكاري با معاونت هماهنگي‌وبرنامه‌ريزي شركت در زمينه انجام تغييرات و يا بازنگري ساختار و جداول توزيع نيروي انساني شركت و واحدهاي تابعه
 • انجام بررسي هاي لازم در جهت شناخت نيازها و رفع نارسائيها مربوط به امور اداري و نيروي انساني شركت
 • اقدامات لازم در زمينه تامين نيروي انساني متخصص واحدهاي تابعه و ستاد شركت از طريق گزينش و استخدام
 • ارائه برنامه ها و پيشنهادات درزمینه طرحهای پرسنلی به مدير عامل محترم، جهت سير مراحل تصويب
 • مطالعه مستمر قوانين، مقررات، سيستمها، روشها و دستورالعملهاي اداري، نيروي انساني و غيره بمنظور شناخت نارسائيها و ارائه پيشنهادات لازم به مبادي ذيربط جهت رفع آنها
 • بررسي، برآورد و تهيه بودجه مورد نياز اداري و نيروي انساني شركت
 • استقرار سيستم مديريت كيفيت در حوزه اداري و منابع انساني شركت
 • جمع آوري و نگهداري كليه پرونده ها و سوابق كاركنان شركت
 • تنظيم قرارداد استخدامي با نيروهاي قراردادي و برقراری حقوق و مزاياي كاركنان شركت وانعکاس آن به معاونت مالي شركت
 • انجام امور مربوط به کارکنان اعم از ترفيع ، انتصاب ، جابجايي و انتقال ، رهايي از خدمت (بازنشستگی - بازخریدی)
 • جمع آوري و نگهداري كليه پرونده ها و سوابق مديران شركت اعم از ستاد و مناطق بصورت متمركز بمنظور انجام امور انتصاب، ترفيع، جابجايي، خدمات رفاهي و ...
 • تهيه گزارشات تحليلي نوبه‌اي از چگونگي فعاليتها و ارائه آنها به مدير عامل شركت
 • تهيه روش جاري چگونگي انجام وظايف هريك از مديريتهاي زیرمجموعه معاونت با توجه به سياستها، آيين نامه ها و بخشنامه هاي ابلاغي بمنظور انجام بهينه امور اداري و نيروي انساني در كوتاهترين زمان
 • اداره متمرکز دبیرخانه شرکت شامل دریافت نامه‌ها، ثبت و ارجاع آن به حوزه مدیریت، توزیع نامه‌های دریافتی ازحوزه مدیریت براساس دستورات صادره بین واحدهای مربوطه و همچنین توزیع نامه‌های سازمانهای خارج از شرکت توسط پیکهای موتورسوار
 • نظارت بر حسن اجرای فرایندهای تفویض اختیار شده به مناطق/سامانه‌ها، کنترل اقدامات صورت گرفته و رفع مشکلات و موانع موجود
 • انجام سایرامورمحوله ازطرف مدیرعامل محترم شرکت
معاونت مالی
 • نام و نام خانوادگی:حسن نيازي اوريمي
 • تحصیلات:لیسانس حسابداری
 • تلفن مستقیم:77459080
 • آدرس پست الکترونیک:
 • سوابق اجرایی:
  • رئيس قسمت حسابرسي داخلي
  • مديركل امورمالي
  • معاون مالی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

شرح وظایف معاونت مالی :

تامین اعتبار – جمع آوری اطلاعات مالی – طبقه بندی – خلاصه نمودن اطلاعات مالی جهت تهیه گزارشهای مالی ( ترازنامه – سود و زیان – صورت گردش وجوه نقد در پایان سال مالی )

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • نام و نام خانوادگی:محمود ترفع
 • تحصیلات: lليسانس كامپيوتر گرايش نرم افزار- فوق ليسانس مدیریت اجرایی گرایش برنامه ریزی استراتژیک
 • تلفن مستقیم:77182100
 • آدرس پست الکترونیک:taraffo@tehran.ir
 • سوابق اجرایی:
  • كارشناس نرم افزار
  • رئيس قسمت نرم افزار
  • رئيس قسمت نرم افزار و شبكه
  • معاون مدير كل فنآوري اطلاعات-
  • مديركل فنآوري اطلاعات
  • معاون برنامه ريزي و توسعه شهري