جستجو

معرفی مسئولین

معاونت اجرایی
 • نام و نام خانوادگی:پيمان جلالي زاده
 • تحصیلات:لیسانس مهندسی عمران- فوق لیسانس MBA
 • تلفن مستقیم: 77445900
 • سوابق اجرایی:
  • مديرعامل سازمان خدمات موتوري
  • معاون خدمات شهري
  • رئيس هيئت مديره: سازمان بازيافت،آتشنشاني،آرامستانها،سازمان عمران
  • مدير منطقه 3 اتوبوسراني تهران
  • مدير سازمان نظارت بر بخش خصوصي اتوبوسرانی تهران
  • مدير منطقه 9 اتوبوسراني تهران
  • معاون برنامه ريزي و توسعه شهري اتوبوسرانی تهران
  • معاون بهره برداری اتوبوسرانی تهران
  • معاون اجرایی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)
معاونت بهره برداری
 • نام و نام خانوادگی:بهروز نوروزي
 • تحصیلات:كارشناس ارشد مديريت شهري
 • تلفن مستقیم: 77198424- 77446185
 • سوابق اجرایی:
  • معاون مدير كل معاونت بهره برداري اتوبوسرانی تهران
  • مدير نظارت بر شركت هاي خصوصي سازمان تاكسيراني
  • مدير كل نظارت بر شركت هاي خصوصي اتوبوسرانی تهران
  • معاون بهره برداری اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)
معاونت مالی
 • نام و نام خانوادگی:حسن نيازي اوريمي
 • تحصیلات:لیسانس حسابداری
 • تلفن مستقیم:77459080
 • سوابق اجرایی:
  • رئيس قسمت حسابرسي داخلي اتوبوسرانی تهران
  • مديركل امورمالي اتوبوسرانی تهران
  • معاون مالی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • نام و نام خانوادگی:محمود ترفع
 • تحصیلات: فوق ليسانس مدیریت اجرایی گرایش برنامه ریزی استراتژیک
 • تلفن مستقیم:77182100
 • سوابق اجرایی:
  • كارشناس نرم افزار
  • رئيس قسمت نرم افزار
  • رئيس قسمت نرم افزار و شبكه
  • معاون مدير كل فنآوري اطلاعات
  • مديركل فنآوري اطلاعات اتوبوسرانی تهران
  • معاون برنامه ریزی و توسعه شهری اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)