جستجو

اطلاعات تماس تندرو سامانه 1

نشانی : جاده قدیم کرج ، مقابل شیر پاستوریزه ،سامانه تندرو یک اتوبوسرانی

تلفن : 6682355 - 66802600

تلفن اشیاء گم شده: 77885524

تلفن روابط عمومی: 66820602

فاکس :  66824060