عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

رضا زارعی

تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

سوابق اجرایی

  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران
  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران
  • مدير سامانه تندرو 6  اتوبوسراني تهران
  • مدیر سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر کل بازرسی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)