جستجو

نشانی : شهر ری، اول جاده ورامین ، سه راه تقی آباد ، اول جاده امین آباد (سمت چپ)، سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران

تلفن :  33400967  

روابط عمومی: 33418262
اشیا گمشده:  33418262  

فاکس :  33409299