جستجو

فاطمه مهدوی

تحصیلات: لیسانس روابط عمومی

سوابق اجرایی

 • مشاور مدیر عامل در امور بانوان اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر ...)

شرح وظايف دفتر امور بانوان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

 • ارائه نقطه‌‌نظرات مشورتی مورد نیاز مدیرعامل دراموربانوان
 • ارزیابی گزارش‌هادرمورد شرایط وموقعیت زنان درسطح شرکت واحد با هدف رشد فرهنگی– اجتماعی و بهبود وضعیت شغلی آنان با درنظر گرفتن مأموریت سازمانی ایشان و ارائه‌نظرات مشورتی به مقام مسئول
 • استفاده از نتایج پژوهش‌های مراکز علمی ودانشگاهی برای برنامه ریزی‌ها
 • اقدام به جلب همکاری مراکز دولتی وغیردولتی به‌منظور حل ویا تقلیل مشکلات جامعه زنان شرکت واحد
 • برقراري ارتباط مستمر با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و دفاتر امور بانوان در معاونت‌ها، ادارات کل، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران به‌منظور تبادل‌نظر و آگاهي از طرح‌ها و برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي برای رفع مسائل و مشكلات بانوان شاغل و ارتقاء ایشان
 • اجرای سياست‌هاي كلي نظام و خط مشي فعاليت‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغی و مصوبات ساير مراجع ذيصلاح در امور بانوان و پيگيري و نظارت بر اجراي آنها
 • برنامه‌ريزي مناسب به‌منظور فراهم‌آوردن زمينه‌هاي لازم براي بالابردن سطح دانش و تخصص زنان شاغل در شرکت واحد و واحدهاي تابعه
 • شناسایی دختران و بانوان (شاغل و همسران پرسنل) موفق درسطح شرکت واحد ومعرفی وحمایت از آنان با هدف ایجاد انگیزه وخودباوری

محورها و مأموریت‌های اعلامی ازسوی اداره کل امور بانوان

 • توجه ویژه به موضوع تحکیم بنیان خانواده (به‌ویژه زمینه‌سازی فرهنگی-اجتماعی برای توانمندسازی خانواده‌های نوبنیاد و زوج‌های جوان)
 • توجه به ارتقاءبینش فرهنگی بانوان وخانواده‌ها باتأکیدبرترویج فرهنگ عفاف و حجاب و آموزش سواد رسانه‌ای
 • اجتماعی و جامعه-‌محور
 • توجه به توسعه زیرساخت‌ها درحوزه امور بانوان
 • یکپارچه‌سازی،هم‌افزایی و نظارت بر برنامه‌های حوزه بانوان و خانواده درمراکزفرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران