عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

محمد رضا منصفی

تحصیلات: دیپلم

سوابق اجرایی

  • فرمانده پايگاه بسيج شهيد فلاح (اداره مركزي)
  • فرمانده پايگاه بسيج شهيد كاظمي سامانه تندرو 1 اتوبوسرانی تهران
  • قائم مقام سامانه تندرو 1 اتوبوسرانی تهران
  • فرمانده حوزه مقاومت بسيج اتوبوسراني تهران (در حال حاضر)