ولادت حضرت معصومه (س)  و روز دختر مبارک باد
جستجو

ویژه کارگروه فنی اتوبوس های شرکت واحد

image
1397/4/13 12:18:33
در مورخه 13/04/97 جلسه کارگروه رفع دودزایی و اخد معاینه فنی اتوبوسها شرکت واحد برگزار شد.
image
1397/4/10 10:56:50
تشکیل کارگروه رفع دودزایی و اخذ معاینه فنی جدید اتوبوسهای شرکت واحد