جستجو

مدیر سامانه تندرو 1 اتوبوسرانی تهران

کیومرث جمالی پناه

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس با سامانه تندرو 1نشانی : بزرگراه آیت الله سعیدی، بزرگراه فتح، جنب فتح 3 ، سامانه تندرو 1 اتوبوسرانی تهران

تلفن : 66802600 - 66823555

تلفن روابط عمومی : 66820602

نمابر :  66815479