جستجو

   


نام و نام خانوادگی : پیمان سنندجی
تحصیلات: دکترای مدیریت


سوابق کاری:

فعالیت ها 

 تاریخ

 مسئول طرح توسعه فضای سبز منطقه 16

 1372

 مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز

 1373

 مدیر عامل سازمان خدمات موتوری

 1375

 معاون خدمات شهری و امور اجتماعی

  1377-1373

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب

 1386-1381 

عضو شورای نظام مهندسی کشور

 1385

شهردار سنندج

 1386-1381 

معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

 1388-1386 

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران

1388 

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

 1389 تا کنون