جستجو

 

 

 


 

مأموريت شركت واحد اتوبوسراني تهران

 

ما به عنوان يك شركت خدماتي - اجتماعی، با تكيه بر قابليت و تخصص هاي بالاي كاركنان، توانمندي مديريتي خويش و بهره گيري از نوآوري و فناوري هاي نوين در سيستم حمل و نقل درون شهري فعاليت نموده و خود را متعهد به ارائه خدماتي یکپارجه با كيفيت برتر، اقتصادي، پرسرعت ، ايمن و پاک به شهروندان مي دانيم. همچنين در جهت تحقق اهداف مديريت کلان شهري، پاسخگوي انتظارات سازمان هاي بالاسری و همکار خویش هستیم.