جستجو
برگزاري كارگاه‌ آموزشي image


درجهت اجراي دستورالعمل‌هاي ابلاغي شهرداري تهران با هدف نهادينه‌كردن فرهنگ تحكيم بنيان خانواده، اموربانوان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز ‌چهارشنبه مورخه 03/06/95اقدام به برگزاري جلسه آموزشي «عشق و دوست داشتن» از دوره «مديريت بهبود روابط در خانواده» نمود.

در اين جلسه آقاي دكتر فروتن کارشناس علومتربيتي، ابتدا به تفاوت ذهن‌آگاهي و خودآگاهي اشاره‌كرد. سپس با بيان انواع عشق، به ذكر خصوصيات هريك از آن‌ها پرداخت. وي با طرح اين پرسش كه: «آيا عشق براي ازدواج كافي است؟»، نظر مخاطبان را به پايه‌هاي بنيادين ازدواج جلب نمود.

درادامه خانم صديقي ضمن ارائه نكاتي در مورد انواع هوش‌ها و كاربردشان در زندگي، از كليه شركت‌كنندگان در كارگاه آموزشي، تست هوش هيجاني (E.Q.) به‌عمل‌آورد.

print

تعداد بازدید کنندگان:361

rating
  نظرات