فرارسیدن سال نو مبارک.

جستجو
برگزاري كارگاه‌ آموزشي image


درجهت اجراي دستورالعمل‌هاي ابلاغي شهرداري تهران با هدف نهادينه‌كردن فرهنگ تحكيم بنيان خانواده، اموربانوان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز ‌چهارشنبه مورخه 03/06/95اقدام به برگزاري جلسه آموزشي «عشق و دوست داشتن» از دوره «مديريت بهبود روابط در خانواده» نمود.

در اين جلسه آقاي دكتر فروتن کارشناس علومتربيتي، ابتدا به تفاوت ذهن‌آگاهي و خودآگاهي اشاره‌كرد. سپس با بيان انواع عشق، به ذكر خصوصيات هريك از آن‌ها پرداخت. وي با طرح اين پرسش كه: «آيا عشق براي ازدواج كافي است؟»، نظر مخاطبان را به پايه‌هاي بنيادين ازدواج جلب نمود.

درادامه خانم صديقي ضمن ارائه نكاتي در مورد انواع هوش‌ها و كاربردشان در زندگي، از كليه شركت‌كنندگان در كارگاه آموزشي، تست هوش هيجاني (E.Q.) به‌عمل‌آورد.

print

تعداد بازدید کنندگان:327

rating
  نظرات