جستجو
برگزاري دوره آموزشي اسكان اضطراري وبرپايي چادرهاي امدادي درسامانه تندرو1 image


باتوجه به نزديك شدن روزهاي پاياني سال وآغازسفرهاي نوروزي ولزوم آشنايي کارکنان با وسايل امداد ونجات ، باهماهنگي واحد اداره آموزش سامانه تندرو 1 ،يك دوره كلاس آموزشي برپايي اسكان اضطراري وچادرهاي امداد ونجات ونحوه استفاده ازكمك هاي اوليه باحضورنماينده سازمان امداد ونجات دركلاس آموزش آن سامانه برگزارگرديد.

دراين دوره آموزشي كه جمعي ازکارکنان سامانه حضورداشتند، كارشناس امداد ونجات نحوه برپايي چادرهاي امدادي واسكان اضطراري رابه ایشان آموزش داد. 

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:186

rating
  نظرات