جستجو
شصت و یکمین سال تأسیس شرکت واحد image


امروز شصت سال از تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران میگذرد، سازمانی که از روز اول تأسیس اش درخدمت اقشار مختلف به ویژه طبقات کم درآمد قرار داشت و پس از شصت سال تلاش از یک مجموعه کوچک تبدیل به ناوگانی شده است که درخاورمیانه از نظر کمیت و کیفیت سرآمد سایر مجموعه های حمل و نقل اتوبوس شهری است، توفیقاتی که طی شصت سال بدست آمد، تنها به دست کارگران تلاشگر و ایثار و گذشت خانواده های محترم آنان امکان پذیر بوده است.

دکتر پیمان سنندجی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سالروز تأسیس این شرکت خدوم را به یکایک کارکنان محترم و خانواده آنان تبریک گفته و تداوم راه پر افتخاری که شروع آن به سال 1335 برمیگردد را همراه با سعادت و سلامت همکاران عزیز از خداوند بزرگ خواستار گردیده است.

print

تعداد بازدید کنندگان:228

rating
  نظرات