جستجو
خدمات سامانه معلولين و جانبازان به اردوي آموزشي معلولين image


اولين اردوي آموزشي كمپين سراسري پيگيري مصوبات لايحه حمايت از معلولين در نيمه اول تعطيلات نوروزي سال 1396 با حضور مشاور شهردار تهران در امور توان ياب ها، مديريت سامانه  معلولین و جانبازان ، جمعی از مسئولين و معلولين در اردوگاه بوستان جنگلي چيتگر برگزار گرديد .

در اين مراسم سامانه معلولین و جانبازان با اعزام 12 دستگاه ون و 6 دستگاه اتوبوس مناسب سازي شده ،نسب به سرويس رسانی  مدعوين اقدام نمود .

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:162

rating
  نظرات