جستجو
برگزاري دوره آموزشي امداد ونجات درسامانه تندرو1 image


به منظورآشنايي کارکنان بامباني امداد و نجات ، باهماهنگي واحد آموزش سامانه تندرو 1 در مورخه 16/1/96 يك دوره كلاس آموزشي امداد ونجات جهت کارکنان  نگهباني ، آتش نشاني وحفاظت فيزيكي آن سامانه باحضوركارشناس ايستگاه آتش نشاني 60 درمحل كلاس آموزش سامانه برگزارگرديد.

دراين جلسه كارشناس مربوطه درخصوص خطرات مواد قابل اشتعال ونحوه پيشگيري از آن  توضيحاتي براي حاضرین بیان نمود.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:148

rating
  نظرات