جستجو
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق درسامانه تندرو1 image


به منظورآشنايي کارکنان آتش نشاني وقسمت هاي مختلف سامانه تندرو 1 با اطفاءحريق ،درمورخه 10/5/96  طی هماهنگي واحد آموزش آن سامانه با سراي محله شهرداري منطقه13 يك دوره كلاس آموزشي اطفاء حريق وامداد ونجات باحضوركارشناس آتش نشاني دركلاس آموزش سامانه برگزارگرديد.

 دراين جلسه آموزشي كارشناس مربوطه درباره آموزش عمومي ، پيشگيري ومديريت بحران در اماكن وهمچنين بحران هاي طبيعي وغيرطبيعي توضيحاتي رابراي حاضرین ارائه داد.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:92

rating
  نظرات