جستجو
بازدید مدیران اتوبوسرانی مشهد از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران image


مدیران اتوبوسرانی شهر مشهد در مورخه های 5/6/96 و 6/6/96 با همراهی معاون بهره برداری ، کارشناسان روابط عمومی و مدیریت سایت نظارت تصویری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سیستم های نظارتی آن شرکت بازدید نمودند.

 هیئت اتوبوسرانی مشهد طی جلساتی که در سایت نظارت تصویری و بهره برداری برگزار شد با عملکرد سیستم های نظارت تصویری ، BIS و GPS   جهت الگو برداری و پیاده سازی در اتوبوسرانی مشهد آشنا شدند.

لازم به ذکر است  مدیران اتوبوسرانی مشهد با حضور در سامانه تندرو 1  از  وب کیوسک و تعرفه الکترونیکی نیز  بازدید بعمل آوردند.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:232

rating
  نظرات