جستجو
برگزاري جلسه مميزي و ارزيابي عملكرد HSE شركت واحد اتوبوسراني image


با توجه به  نظارت دوره اي و ارزيابي عملكرد مناطق، سازمان ها و شركت ها توسط سامانه HSE شهرداري تهران، مميزي مستندات و فرآيندهاي كاري شركت واحد اتوبوسرانی تهران در روز سه شنبه مورخه 16/08/1396 با حضور مميزان ارشد سامانه HSE شهرداري تهران در محل مديريت HSE و طب كار شرکت  برگزار گرديد.

 در اين جلسه محورهاي اصلي HSE از جمله : ثبت و تجزيه تحليل حوادث، ارزيابي ريسك، اهداف راهبردي ، مديريت بحران، مديريت پيمانكاران، آموزش، عوامل زيان آور ، معاينات ادواري  ، نظارت و پايش مورد بررسي قرار گرفت.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:62

rating
  نظرات