جستجو
برگزاري نشست كميته راهبردي در سامانه معلولين وجانبازان image


با هماهنگی سامانه معلولين وجانبازان، در مورخه 17/08/96 نشست كارگروه تخصصي و راهبردي حمل ونقل معلولين  با موضوع هماهنگي بهبود عملكرد و بررسی پیشنهادات، درآن  سامانه برگزار گرديد. 

دراین نشست كه مدير سامانه تندرو 5 و اعضاي گروه راهبردی حضور داشتند، ارائه خدمات بهینه و مطلوبتر با توجه به امکانات مورد تاکید قرار گرفت .

 

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:197

rating
  نظرات