جستجو
برگزاري جلسه هم انديشي معاونين نيروي انساني پايگاه هاي بسيج حوزه شهداي واحد در سامانه تندرو2 image


در جهت به روزرساني و  بازبيني شناسنامه  گردان،  در مورخه 26/09/96  با حضور فرماندهان گردان يك و دو و  معاونين نيروي انساني پايگاه هاي بسیج حوزه شهداي شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، جلسه هم انديشي  در دفتر بسيج پايگاه شهيد كرمي سامانه تندرو2  برگزار گرديد.

در اين جلسه ،حاضرین  نظرات خود را در خصوص هر چه بهتر برگزار شدن برنامه هاي پايگاه و وضعيت گردان يك و دو بیان نمودند.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:90

rating
  نظرات