جستجو
بازديد معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از پايانه هاي اتوبوسراني image


جناب آقای دكترپور سيد آقايي معاون محترم حمل و نقل وترافيك شهرداري تهران با همراهی شهردار منطقه 20 و معاون حمل و نقل آن منطقه و مدیران سامانه تندرو 6 در مورخه 28/9/ 96 از پايانه هاي بلوار قدس ،مترو شهرري و جوانمرد قصاب بازديد نمودند.

 در اين بازدید، آقای دكترپور سيد آقايي با توجه به عدم اتمام پروژه عمراني پايانه مترو جوانمرد قصاب ، دستور لازم جهت اتمام و بهره برداري از پايانه مذكور تا پايان سال را صادر نمودند.

لازم به ذکر است ایشان ضمن بازدید از پايانه هاي بلوار قدس ،مترو شهرري و جوانمرد قصاب ،از خاموش بودن بيش از 90 درصد اتوبوس هاي موجود در پايانه ،هنگام توقف و همچنين اجراي موفق طرح نظارتي از طريق نرم افزارAVL در سطح خطوط شركت واحد تهران نیز تقدير وتشكر نمود.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:257

rating
  نظرات