جستجو
برگزاري جلسه كميته بحران در سامانه تندرو2 image


در پي رخداد زلزله اخیر در تهران و به منظور آمادگی در شرایط اضطرار، در مورخه های 30/9/ و 5/10/96 جلسه مديريت بحران با حضور اعضا كميته ومسئولین سامانه تندرو 2 برگزار گرديد.

 در اين جلسه  ارزيابي وضعيت موجود و موضوعات احتمالي ، مورد بررسی قرار گرفت ،سپس درخصوص آمادگي كامل تيم هاي امدادرساني  گفتگو وبرنامه ریزی شد.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:152

rating
  نظرات