جستجو
آگهي مناقصه عمومي شماره 5 ســال 1396 (دو مرحله ای)
03/01/2018 07:13:42 ق.ظ


           شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد تعداد 2500 حلقه لاستیک سایز 5/22×70×275 مورد نیاز اتوبوسهای خود را از طريق مناقصه عمومي از تولیدکنندگان معتبر داخلی خریداری نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و77447092 داخلی 150و151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل و امضاء کلیه اسناد به منزله قبول شرایط مندرج حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 30/10/96 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 01/11/96 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد .

print
rating
  نظرات