جستجو
برگزاري جلسه ارزيابي ريسك هاي شغلي در شركت واحد اتوبوسراني تهران image


با توجه به اهميت استخراج و بررسی ريسك هاي شغلي در فعاليت هاي شركت هاي بخش خصوصي، درمورخه 19/10/96 مديريت HSE و طب كار شركت واحد اتوبوسرانی تهران  اقدام به برگزاری جلسه  ارزيابي ريسك هاي شغلي در محل سالن كنفرانس اداره مركزي نمود.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:58

rating
  نظرات