جستجو
برگزاري كارگاه آموزشی مديريت پسماند و حفظ محيط زيست در سامانه تندرو 3 image


با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و مدیریت پسماند، با هماهنگي واحد آموزش سامانه تندرو 3 ، در  مورخه  18 /10/96 كارگاه آموزشي مديريت پسماند و حفظ محيط زيست با حضور جمعي از كاركنان در سالن آموزش  برگزار گرديد.

در اين كارگاه آموزشي ،مسئول HSE  سامانه به روش جمع آوري پسماندهاي خشك و تر و مشاركت همگاني در تفكيك پسماندها در مبدا و انتقال به مقصد اشاره نمود . همچنين موارد مهمي در خصوص حفظ محيط زيست و سلامت جامعه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:45

rating
  نظرات