جستجو
بازديد مسئولین سامانه جانبازان و معلولين از موسسه رعد الغدير image


مدير ومسئولين سامانه جانبازان و معلولين در مورخه 19/10/96  از موسسه رعد الغدير بازديد نمودند.در این بازدید مدير روابط عمومي موسسه رعد الغدير توضيحاتي از عملكرد معلولين آن مجموعه در حوزه مركز پيام و ايجاد محيط كسب ، ارائه نمود.

مدير سامانه جانبازان و معلولين نیز با حضور در جمع معلولين به درخواست های ایشان پاسخ داد.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:288

rating
  نظرات