جستجو
برگزاري كلاس آموزشي تكريم ارباب رجوع در سامانه تندرو 3 image


به منظور نظارت مستمر بر  تكريم ارباب رجوع ،با همكاري اداره آموزش ، مديريت بازرسي و حوزه معاونت بهره برداري سامانه تندرو3  ،در مورخه 25/10/1396 یک دوره كارگاه آموزشي با حضور مديران خطوط در محل كلاس آموزش سامانه برگزار گرديد.

 در اين كارگاه آموزشي ،مدير بازرسي نكات لازم در خصوص سيستم مديريت رسيدگي به شكايات(ISO 10002) و پايش بخشي رضايتمندي مشتري(ISO 10004 )را براي حاضرین بیان نمود.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:80

rating
  نظرات