جستجو
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 6 ســال 1396 (دو مرحله ای)
24/01/2018 02:15:34 ب.ظ


شركت واحد اتوبوسراني تهران در نظر دارد نسبت به خرید ، نصب و پشتیبانی 200 دستگاه فیلتر جذب دوده مورد نیاز اتوبوسهای دیزلی خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مي توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی تا ساعت 14:00 مورخ 16/11/96 به آدرس : ميدان رسالت- خيابان هنگام - ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه سوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 17/11/96 باز و قرائت خواهد گرديد . لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد .

print
rating
  نظرات