جستجو
بازديد مسئولین سامانه معلولین و جانبازان از مركزبهزيستي توانبخشي شهداي هفتم تير image


در راستاي تعامل  وهماهنگي با مراكز بهزيستي وتوانبخشي،  در مورخه 25/10/96   مسئولین سامانه معلولین و جانبازان از مركز بهزيستي وتوانبخشي شهداي هفتم تير بازديد بعمل آوردند.

در اين بازديد، مدير موسسه مذکور ضمن خير مقدم ، اظهار داشت اين موسسه توسط كارشناسان سازمان بهزيستي وخيرين اداره می شود. ايشان با توجه به در اختيار داشتن دو دستگاه خودروي ون ،درخواست  تجهيز نمودن خودروها را  به جك و بالابر از مديريت سامانه داشت .

مدیر سامانه ضمن قدرداني از زحمات مسئولين آن مركز ، پيشنهاداتی را برای بهبود کار ارائه نمود.

 


 

print

تعداد بازدید کنندگان:242

rating
  نظرات