جستجو
برگزاري كلاس آموزشی سبک زندگی در سامانه تندرو5 image


كلاس آموزشي باورهاي نادرست و تأثير آن در زندگي ، در مورخه 2/11/96 در محل كلاس آموزش سامانه تندرو5 برگزار گرديد.

 در اين کلاس ، كارشناس روانشناسي و مشاور خانواده  به بيان برخي از باورهاي نادرست و آسیب آن  در زندگي پرداخت ودر ادامه به راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از بروز اين باورهاي نادرست اشاره نمود.

همچنین ایشان درپایان به مسائل و مشكلات حاضران پاسخ داد.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:62

rating
  نظرات