جستجو
برگزاري جلسه شوراي فرهنگي ،ستاد اقامه نماز و شوراي امر به معروف و نهي از منكر درسامانه تندرو4 image


در راستاي ارتقاي سطح كيفي برنامه هاي فرهنگي وشوراي امر به معروف و نهی از منکر در سامانه تندرو4 ،در مورخه 4/11/1396  جلسه اي با حضور اعضاي شوراي فرهنگي، ستاد اقامه نماز و امر به معروف و نهي از منكر در دفتر معاونت توسعه منابع انساني  برگزار گرديد.

در اين جلسه ضمن تدوين جدول فعاليت هاي شورا برای ماه جاري، ارائه پيشنهادات فرهنگي و مذهبي از جانب اعضاء صورت گرفت.همچنین با توجه به فرا رسيدن ايام الله مبارك دهه فجر همانند سنوات گذشته برنامه هاي فرهنگي این ایام مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:93

rating
  نظرات