جستجو
برگزاري ملاقات مردمي در سامانه تندرو 3 image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 2/11/96  مسئولین سامانه تندرو 3 با شهروندان گرامی در پايانه بيهقي به تعامل و گفتکو نشستند.

در این جلسه ،مدیران اجرایی سامانه به موارد مطرح شده از طرف شهروندان ونیز اتوبوسرانان بخش خصوصي پاسخ دادند.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:184

rating
  نظرات