جستجو
بازديد سر زده اعضای شوراي اسلامی شهر تهران و شهردار منطقه بيست از سامانه تندرو 6 image


آقای احمد مسجد جامعي اعضای محترم شوراي اسلامی شهر تهران ، مهندس سيد احمد صفوي شهردار منطقه 20 و هيئت همراه در مورخه 6/11/96 بصورت سرزده از توقفگاه سامانه تندرو 6 بازديد نمودند.

دراين بازديد، مسئولین سامانه تندرو 6 به سوالات هیئت بازدید کننده در خصوص استاندارد بودن اتوبوس هاي دوکابین (يورو 4 )، رعايت بحث زيست محيطي واستفاده از فيلتر هاي استاندارد در اتوبوس هاي شهاب پاسخ دادند.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:233

rating
  نظرات