جستجو
برگزاري كلاس آموزشی كنترل خشم در سامانه تندرو چهار image


در راستاي ارتقاء دانش رفتاري کارکنان ، سامانه تندرو چهار با حضور کارشناس روانشناسی و کارکنان ،اقدام به برپايي كلاس آموزشي كنترل خشم درحين فعاليت شغلي  در محل كلاس آموزش سامانه نمود.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:98

rating
  نظرات