جستجو
آگهي مناقصه عمومي شماره 7 ســال 1396 (دو مرحله ای)
12/02/2018 11:18:00 ق.ظ


شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد دارد انجام خدمات سرویسهای ادواری ، تعمیرات و نگهداری دوره ای و اضطراری ، بروزرسانی تجهیزات شبکۀ برق، حفاظت فیزیکی و اپراتوری پست های مبدل برق اتوبوس برقی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های معتبر و دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و 77447092 داخلی 150و151  تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 05/12/96 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 06/12/96 باز و قرائت خواهد گرديد.لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

print
rating
  نظرات