جستجو
اهدا خون در سامانه تندرو 5 image


همزمان با ايام فاطميه و در راستای  اهدا خون  به بيماران نیازمند ،طی هماهنگي پايگاه مقاومت بسيج شهيد احمدي سامانه تندرو5  در مورخه 25/11/96 سازمان انتقال خون در توقفگاه سامانه مستقر گردید .

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:85

rating
  نظرات