جستجو
برگزاري ملاقات مردمي مسئولین سامانه تندرو3 با شهروندان image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 7/12/96 مسئولین سامانه تندرو 3  با شهروندان گرامی در دفتر پايانه شهيد بهشتي به تعامل و گفتگو نشستند.

در این جلسه مدير سامانه پس از شنیدن انتقادات وپيشنهادات همشهريان، با همكاري معاونت تخصصي مربوط به خواسته شهروندان در راستاي بهبود وضعيت موجود پاسخ داد.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:201

rating
  نظرات