جستجو
برگزاري هم انديشي كارشناسان HSEدر سامانه تندرو2 image


با توجه به الزامات سيستم مديريت HSE-MS و مد نظر قرار دادن HSE پيمانكاران ،در جهت بررسي شاخص هاي مورد ارزيابي و رفع نواقص موجود جلسه اي در مورخه 7/12/96  با حضور كارشناسان HSE شركت هاي تحت پوشش سامانه تندرو2 برگزار گرديد و نظرات كارشناسي در خصوص تكميل مستندات ، اجراي قوانين و الزامات جاري مورد تحلیل قرار گرفت.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:111

rating
  نظرات