جستجو
گرامي داشت روز درختكاري در امداد خودرو image


همزمان با فرا رسيدن 15 اسفند ماه روز درختكاري، در مورخه 14/12/96  واحد خدمات و رفاه امداد خودرو با حضور معاون منابع انساني و رئيس امور هماهنگي و برنامه ريزي ،اقدام به غرس  چند اصله درخت در اطراف ستاد امداد خودرو نمودند.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:52

rating
  نظرات