جستجو
برگزاري ملاقات مردمي مسئولین سامانه تندرو6 با شهروندان image


در راستاي رویکرد تكريم ارباب رجوع ، در مورخه 13/12/96 مسئولین سامانه تندرو 6  با شهروندان گرامی در دفتر  پايانه شهيد سروري به تعامل و گفتگو نشستند.

در این جلسه شهروندان گرامي، پيشنهادات و انتقادات خود را مطرح و مدير سامانه نیز جهت پیگیری  تصمیماتی را اتخاذ نمود.

دربحث آموزش شهروندی نیز روابط عمومي سامانه اقدام به توزيع بسته هاي فرهنگي و آموزشی بين كودكان و همچنین نقشه راهنماي خطوط شركت واحد اتوبوسراني تهران جهت استفاده بهينه شهروندان از سيستم حمل و نقل عمومي نمود.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:228

rating
  نظرات