جستجو
برگزاري كلاس آموزشی مشاوره تغذيه درسامانه تندرو 1 image


به مناسبت هفته سلامت و به منظورآگاهي کارکنان بامبحث تغذيه وسلامت، باهماهنگي اداره آموزش سامانه تندرو 1 درمورخه 1/02/97 يك دوره كلاس آموزشی مشاوره تغذيه درسامانه برگزارگرديد.

دراين جلسه ،كارشناس تغذيه درمورد تغذيه سالم و وعده هاي غذايي مناسب براي کارکنان توضيحاتي را ارائه نمود. همچنين باهماهنگي پايگاه مقاومت بسيج شهيد كاظمي سامانه جمعي ازکارکنان با شعار زندگي سالم به ارتفاعات دركه صعود نمودند.

 

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:89

rating
  نظرات